Träningstillfälle (och KM) i Nose Work

Den 28:de december kommer vi ha ett träningstillfälle för alla som tränar Nose Work, doften kommer vara Eukalyptus i alla sök. Det kommer vara ett antal stationer som man själv får gå runt till (vi siktar på 10 stationer, men det beror på hur många funktionärer vi får ihop). Ingen feedback på söken kommer att ges, då de som är funktionärer inte själva håller på med Nosework – detta för att alla som är NoseWork-aktiva ska få chansen att vara med och träna.
När alla har gjort sina sök blir det fika (som ingår i anmälningsavgiften) medan vi räknar fram vem som har blivit klubbmästare 2019.

Vid många anmälda kommer vi att lotta platserna, medlemmar i Linköpings BK har företräde. Vi kommer i så fall också att dela upp i en för- och en eftermiddagsgrupp.

Om plats finns kommer det vara möjligt att delta med flera hundar, vi kommer dock inte att flytta på doften, utan den ena hunden går då utom tävlan för att bli klubbmästare. Skriv i anmälan, under Övrigt, vilken hund som ska delta i första hand (en anmälan per hund behöver göras).

Datum: 28:de december
Tidpunkt: Banvandring vid 9-10-tiden (beror på antal anmälningar)
Kostnad: 150 kr per ekipage
Sista anmälningsdag: 22:de december
Obs, vid riktigt dåligt väder kommer vi att ställa in träningstillfället.

För att kunna vara med behöver din hund kunna hitta doften, i övrigt kan alla vara med!
Eftersom detta är ett träningstillfälle, så kommer det att finnas möjlighet att få reda på var doften finns. Man meddelar funktionären vid respektive station hur man vill göra (innan eller under söket). Väljer man att få veta, så kan man inte bli klubbmästare, men man får ett bra träningstillfälle.