2012

Datum Typ Klasser Anmälan/Resultat
120428 Lydnad I – Elit Anm/Res
120428 Spår Appell Anm/Res
120428 Sök Appell Anm/Res
120512 Agility Ag1+2 och Ho1+2 Anm/Res
120524 Lydnad I – II (Kväll) Anm/Res
120526 Sök Lägre – Elit Anm/Res
120526 Spår Elit Anm/Res
120527 Spår Lägre – Högre Anm/Res
120821 Lydnad I – II (kväll) Anm/Res
120908 Spår Elit (DM) Anm/Res
120908 Sök Lägre – Elit Anm/Res
120909 Spår Lägre – Högre Anm/Res
120909 Rapport Lägre – Elit Anm/Res
120930 Spår Appell Anm/Res
120930 Sök Appell Anm/Res
120930 Lydnad (DM) I – Elit Anm/Res