Styrelsemöten

Datum för styrelsemöten under 2017

Måndag 20 mars
Måndag 24 april
Måndag 12 juni
Onsdag 30 augusti
Måndag 20 november (budgetmöte)
Måndag 15 januari, 2018

Tid: Samtliga möten startar 18.30
Plats: Klubbstugan

Förfrågningar till styrelsen (angående t.ex. att hyra LBK) skall vara sekreteraren tillhanda senast 14 dagar före styrelsemöte för att behandlas på mötet.

Datum för medlemsmöten 2017
Måndag 29 maj
Söndag 29 oktober kl 10.00 (sammanfaller med städdag)

Tid: Samtliga möten startar 18.30
Plats: Klubbstugan

Datum för årsmöte
Lördag 10 februari 2018 kl 17.00 i Munkkällarens lokal på Läroverksgatan 7 i Linköping.