Styrelsemöten

Datum för styrelsemöten under 2021

Onsdag 12 maj
Torsdag 24 juni
Tisdag 3 augusti
Torsdag 2 september
Onsdag 20 oktober
Tisdag 7 december
Onsdag 19 januari
Kommande styrelsemöten…

Tid: Samtliga möten startar 18.30
Plats: Klubbstugan alt telefonmöte

Förfrågningar till styrelsen (angående t.ex. att hyra LBK) skall vara sekreteraren tillhanda senast 14 dagar före styrelsemöte för att behandlas på mötet.

Datum för medlemsmöten 2021
Vår: Inställt pga Corona
Höst: Onsdag 29 september

Tid: 19:00
Plats: Utbildningslokalen / Zoom

Datum för årsmöte
Datum: Söndag 13 februari
Tid: 16:00
Plats: Utbildningslokalen / Zoom