Styrelsemöten

Datum för styrelsemöten under 2018

Torsdag 22 februari
Torsdag 5 april
Torsdag 24 maj
Torsdag 16 augusti
Torsdag 11 oktober
Torsdag 22 november (budgetmöte)
Torsdag 24 januari 2019

Tid: Samtliga möten startar 18.30
Plats: Klubbstugan

Förfrågningar till styrelsen (angående t.ex. att hyra LBK) skall vara sekreteraren tillhanda senast 14 dagar före styrelsemöte för att behandlas på mötet.

Datum för medlemsmöten 2018
Vår: 8 april
Höst: 14 oktober

Tid: Meddelas senare
Plats: Klubbstugan

Datum för årsmöte
16 februari 2019, tid och plats meddelas senare.