Styrelsemedlemmar

Styrelsen för Linköpings Brukshundklubb verksamhetsåret 2018 består av:

Åsa Wrede
Ordförande
asa_wrede (at) yahoo.se
</
Emma Löfstedt Westrin
Vice Ordförande
Foto kommer
Kirsti Parborg
Kassör
parborgs (at) telia.com
Foto kommer</
Christina Ödman Johansson
Sekreterare
chri.odman (at) telia.com
Helena Nygård
Ledamot
Ann-Christin Ring
Ledamot
</
Anna Björling
Ledamot
Renate Hagelin
Suppleant
Carina Högberg
Suppleant