Mötesprotokoll

Här kan ni läsa innevarande verksamhetsårs styrelse- och medlemsprotokoll. Alla protokoll, med bilagor, finns att läsa i pappersform i klubbhuset.

10 februari 2018 årsmöte protokoll

22 februari 2018 styrelsemöte protokoll

5 april 2018 styrelsemöte protokoll

24 maj 2018 styrelsemöte protokoll

16 aug 2018 styrelsemöte protokoll

11 okt 2018 styrelsemöte protokoll

14 okt 2018 medlemsmöte protokoll

November 2018 styrelsemöte (budgetmöte) protokoll