Mötesprotokoll

Här kan ni läsa innevarande verksamhetsårs styrelse- och medlemsprotokoll. Alla protokoll, med bilagor, finns att läsa i pappersform i klubbhuset.

Protokoll för verksamhetsåren 2016 – 2017
13 februari 2016 konstituerande styrelsemöte protokoll.
29 februari 2016 styrelsemöte protokoll.
6 april 2016 styrelsemöte protokoll.
9 maj 2016 styrelsemöte protokoll.
17 maj 2016 medlemsmöte protokoll.
22 juni 2016 styrelsemöte protokoll.
17 augusti 2016 styrelsemöte protokoll.
28 september 2016 styrelsemöte protokoll.
5 oktober 2016 medlemsmöte protokoll.
15 november 2016 (budgetmöte) styrelsemöte protokoll.
11 januari 2017 styrelsemöte protokoll.
11 februari 2017 årsmöte protokoll.
20 mars 2017 styrelsemöte protokoll.
24 april 2017 styrelsemöte protokoll.
29 maj 2017 medlemsmöte protokoll.
12 juni 2017 styrelsemöte protokoll.
30 augusti 2017 styrelsemöte protokoll
29 oktober 2017 medlemsmöte protokoll
20 november 2017 (budgetmöte) styrelsemöte protokoll