Mötesprotokoll

Efter uppmaning från SKK/SBK lägger vi inte längre ut styrelse- och medlemsprotokoll på hemsidan. Alla protokoll, med bilagor, finns att läsa i pappersform i klubbhuset, de kan också fås via mail om man kontaktar styrelsen.