PR

Sektorn ansvarar bland annat för hemsidan och anslagstavlan. Dessutom sköter vi informationsspridning via klubbens Facebooksida Länk. Målsättningen är att genom aktiv informationsspridning via flera olika kanaler nå fram till och engagera alla medlemmar!

Välkommen att kontakta oss om du har information som bör spridas till alla!

Sammankallande Helene Zimdahl

Kontakta PR-sektorn

Hela PR-sektorn

Margareta Fransson och Dario Lentini