PR

Sektorn ansvarar bland annat för vårt Infoblad, hemsidan och anslagstavlan. Dessutom sköter vi informationsspridning via klubbens Facebooksida Länk. Målsättningen är att genom aktiv informationsspridning via flera olika kanaler nå fram till och engagera alla medlemmar!

Välkommen att kontakta oss om du har information som bör spridas till alla!

LBK, Tävlingslydnadskurs 160404_0021_bSammankallande Helene Norin

Kontakta PR-sektorn

 

 

 

 

 

Hela PR-sektorn

Annica Grönlund, Ida Cronebäck, Anneli Henriksson (bild kommer)
Hemma, Annica o Pyro_120707_0042_bIda o Pesto