Medlemsinformation

Som medlem i Linköpings Brukshundklubb har du tillgång till vårt Klubbområde och får förmåner om du bidrar till vår ideella förening som funktionär.

Medlems- och årsmöten

Under året hålls tre medlemsmöten varav ett är årsmötet. Datum för medlemsmöten verksamhetsåret finns under menyval Styrelsen och Styrelsemöten.

Välkommen!

Klubbstugenyckel

Om du är intresserad av att ha en egen nyckel till klubbstugan ber vi dig kontakta styrelsen med en skriftlig ansökan.

Information via e-post, ”LBK-Nytt”

Vi skickar kontinuerligt ut information om vad som händer på klubben via e-post. Om du vill ha information via email ber vi dig registrera din epostadress i SBK:s medlemsregister. Det enklaste sättet är att skicka ett mail till info (at) sbklinkoping.com med namn och den mailadress du vill ha registrerad så hjälper vi dig. Du kan också registrera mailadressen själv i medlemsregistret. Se hur på SBK:s hemsida. I medlemsregistret kan du som medlem ta del av och ändra dina egna kontaktuppgifter. Här kan du också skriva ut ditt medlemsbevis, vilket ersätter tidigare medlemskort. Kom ihåg att ändra din e-postadress om du byter!

Dispens för lösa hundar under hundförbudstiden

Svenska Brukshundklubben har dispens från Länsstyrelserna att genomföra ledarledd verksamhet med lös hund under hundförbudstiden 1 mars-20 augusti.

Det följer ett ansvar hos alla klubbar och medlemmar att vara uppmärksamma på vad detta beviljande innebär. Alla medlemmar uppmanas att ta del av dokumenten nedan. Läs mer på SBK hemsida.

Brukshundklubbar, rasklubbar och distrikt ska hålla sitt läns tillstånd tillgängligt i samband med genomförandet av prov och tävling. Tillståndet gäller för alla 21 län i Sverige från 1 januari 2016 till och med 31 december 2020. Länsstyrelsen Östergötlands tillstånd finns här (öppnas i nytt fönster).

Ett av kraven för detta tillstånd är att en av SBK auktoriserad instruktör, tävlingsledare eller behörig träningsledare ska leda och ansvara för verksamheten vid varje enskilt tillfälle. Det betyder att all verksamhet ska var känd och sanktionerad av den egna klubben. Så till exempel träningsgrupper måste ha en utsedd träningsledare med som på uppmaning kan visa upp sitt träningsledarbevis.