Kursanmälan hösten 2018

Välkommen att registrera dig till någon av våra kurser.

Kurserna fylls på i turordning. För att anmäla dig till en kurs fyller du i formuläret nedan. Observera att du inte kan anmäla dig till någon kurs som inte finns på hemsidan.

För att vi ska kunna behandla din kursanmälan behöver vi spara de uppgifter du lämnat och sända dem vidare till instruktören, kassören och till Studiefrämjandet, som vi samarbetar med. Uppgifterna om din hund och vilken/a kurs/er ni gått raderas hos LBK efter att terminens kurser är avslutade. För information om hur Studiefrämjandet hanterar dina uppgifter hänvisar vi till Studiefrämjandet.
För att kunna anmäla dig till en kurs hos oss måste du i samband med anmälan godkänna att vi lagrar dina uppgifter enligt ovan.

Vänligen fyll i formuläret en gång för varje kurs du vill gå för att underlätta administration.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Våra kurser genomförs i samarbete med Studiefrämjandet.