Kursanmälan hösten 2018

Välkommen att anmäla dig till någon av våra kurser.

Kurserna fylls på i turordning. För att anmäla dig till en kurs skickar du ett mejl på adressen kurserlbk@gmail.com med följande information:

  • Vilken kurs du anmäler dig till – viktigt att ange detta i ämne/subjekt på ditt mejl!
  • Namn på förare:
  • Personnummer:
  • Adress:
  • Telefonnummer:
  • Information om hunden såsom ras, ålder, namn och kön:
  • Eventuell tidigare kurserfarenhet:

Du kommer att få ett mejl från vår utbildningssektor angående om du fått plats på kursen eller inte, mejlet skickas ut manuellt så det kan ta några dagar innan du får svar.
För att gå våra kurser måste du vara medlem i Linköpings Brukshundklubb, för att anmäla krävs inget medlemskap, men om du får en plats på kursen ska medlemskap betalas in.

Observera att du inte kan anmäla dig till någon kurs som inte finns utlyst på hemsidan med datum och instruktör eller som är avslutad.

För att vi ska kunna behandla din kursanmälan behöver vi spara de uppgifter du lämnat och sända dem vidare till instruktören, kassören och till Studiefrämjandet, som vi samarbetar med. Uppgifterna om din hund och vilken/a kurs/er ni gått raderas hos LBK efter att terminens kurser är avslutade. För information om hur Studiefrämjandet hanterar dina uppgifter hänvisar vi till Studiefrämjandet.
För att kunna anmäla dig till en kurs hos oss måste du i samband med anmälan godkänna att vi lagrar dina uppgifter enligt ovan.

Vänligen skicka ett nytt mejl för varje kurs du vill gå för att underlätta administration.

Våra kurser genomförs i samarbete med Studiefrämjandet.