Belöningssystem information

Belöningssystemet

Alla insatser inom LBK är lika värda och ersätts på samma sätt.

Funktionär fyller själv i sina arbetade timmar i formulär på hemsidan.

Funktionär ska själv tydligt kunna se sina insamlade poäng.

1 timme = 1 poäng.

Varje poäng är under 2019 värda 6 kr eller 12 kr (se regler nedan gällande uttag).
Belöningspoängen måste registreras senast sista januari året efter. Efter detta datum går det inte att registrera sina poäng.

Poäng intjänas på följande typer av evenemang/tillfällen:
– instruktör på kurs
– funktionär på tävling
– deltagande på städdagar
– gräsklippning
– sektormöten
– styrelsemöten
– underhåll av fastigheten
– arbete i serveringen vid kurs/tävling/annat evenemang

Tid för förberedande av kurser/möten/tävlingar, mail, rapporter, restid, mm är ej belöningsbara timmar, utan det är endast sådant arbete som sker på LBK eller av LBK arrangerat evenemang på annan mark/plats (tex spårläggare på tävlingsdagen, tävling arrangerad på annan plats, möten på annan plats än LBK klubbstuga, mm).

Ingen reseersättning eller andra arvoden utbetalas.

Insamlade poäng kan tas ut

  • som presentkort på djurbutik eller
  • som del-/helbetalning för klädesplagg märkt med LBKs logga. Kollektion för detta kommer att presenteras på medlemsmöten.
  • som del-/helbetalning i sk belöningskurser eller interna kurser

Insamlade poäng som tas ut har olika koefficienter enligt följande:

  • presentkort på djurbutik; koefficient 1
  • klädesplagg med LKBs logga; koefficient 2
  • del-/helbetalning på belöningskurs; koefficient 2
  • del-/helbetalning på intern kurs; koefficient 2

Ett exempel;

En person som har jobbat 35 ideella timmar under 2017 registrerar dessa innan den sista januari 2018 (annars förlorar man poängen).
För de registrerade poängen kan personen antingen få ett presentkort på 210 kr eller välja att delta på en intern/belöningskurs alternativt köpa klädesplagg med LKB:s logga och få 420 kr i rabatt på kursavgift/inköp.

En belöningskurs skall hållas under våren och en under hösten. Det är viktigt med omväxlande teman/inriktningar för att nå så många medlemmar som möjligt.

Trivselsektorn administrerar belöningssystemet och tar i god tid fram belöningskurser för det kommande året. Förslag på budget ska lämnas till styrelsen senast vid budgetmöte.

Belöningskurser ordnas i första hand för dem med intjänade belöningspoäng. Högst antal poäng har företräde under förutsättning att poängen används som del-/helbetalning.
Kvarvarande platser på en belöningskurs släpps till övriga medlemmar vid viss tidpunkt. Dessa medlemmar betalar fullpris och ”först till kvarn” gäller.

Poäng kan sparas till kommande år.

Presentkortdelas ut en gång om året till årsskiftet men poäng till belöningskurser/interna kurser kan utnyttjas när som helst under löpande verksamhetsår.

Max uttag per kalenderår är 999 kr av skattetekniska skäl. Detta gäller oavsett vilket av de tre belöningsalternativen som utnyttjas.