Årets hund

Då det inte anordnades så många tävlingar förra året så har styrelsen, i samråd med tävlingssektorn, beslutat att vi inte kommer att utse några årets hund-titlar för 2020.

Har du en hund som har blivit champion under året maila till infor@sbklinkoping.com för att bli omnämnd i årsmöteshandlingarna.

Information till alla instruktörer på klubben

Studiefrämjandet tycker att det behövs en extra energikick för instruktörer, hjälpinstruktörer och handledare. De inbjuder därför till tre digitala föreläsningar med Maria Brandel.
 
Sista anmälningdag är den 6/12. Anmälan görs via fb-gruppen ”Instruktörer LBK”, är du inte med i denna så kontakta utbildningssektorn.
 
Föreläsningarna kommer sändas digitalt kl 19.00-20.30 på följande datum: 9 december 2020, 13 januari 2021 och 27 januari 2021.

Valberedningen informerar!

Valberedningen söker efter medlemmar med kunskap i ekonomi.
Inför nästa år söker vi någon som kan tänka sig att ta sig an revisoruppdraget som innebär att man granskar kassörens arbete. Vid årsmötet tillsätts två revisorer och två revisorsuppleanter som sitter 1 år. Vi har personer till tre av posterna men behöver 1 till revisor.
Vi söker även efter någon som kan tänka sig att ta på sig uppdraget som kassör i styrelsen. Som kassör väljs man in på två år. Har du kunskaper inom ekonomi och kan tänka dig att engagera dig för klubben kontakta någon av oss i valberedningen via mail.
helena.nygard@outlook.com
anki1228@hotmail.se
annica.wiberg@telia.com

Appelltävling

I söndags hade vi appelltävling på klubben, grattis alla ekipage till fina resultat!
Tack till Agria för sponsringen av priser!